Beba Dodaj RODITELJ PORTAL u favorite DODAJ U FAVORITE Beba uvelicaj umanji             :: Početna > Korisne Tabele > Regresna Skala za Vrtiće
Roditelj Portal - Izbor

Roditelj Portal - Email Registracija
Trudnoca Email Registracija

Regresna Skala za Vrtiće


Učešće korisnika u ceni usluga za boravak dece u predškolskim ustanovama Beograda

Ukupan mesečni prihod porodičnog domaćinstva u odnosu na nominalne iznose cenzusa za ostvarivanje prava na regres Učešće korisnika
domaćinstvo ukupan mesečni prihod % iznos u dinarima
deca: korisnika MOP-a, palog i ranjenog borca (invalida I-IV kat.) posle 17.08.1990., izbeglica, privremeno raseljenih lica sa Kosova, bez roditeljskog staranja, ometena u razvoju i trojke, četvorke, dupli blizanci / 0 0
treće i četvrto dete / 50 % od obračuna po regresnoj skali
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
do 11.880,00
do 16.978,50
do 22.638,00
do 28.297,50
7% 694,05
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
11.880,01-13.205,50
16.978,51 -19.808,25
22.638,01-26.411,00
28.297,51-33.013,75
11% 1.257,30
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
13.205,51 -15.092,00
19.808,26 - 22.638,00
26.411,01-30.184,00
33.013,76-37.730,00
14% 1.600,20
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
15.092,01 -18.865,00
22.638,01 - 28.297,50
30.184,01-37.730,00
37.730,01-47.162,50
18.5% 2.114,55
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
18.865,01-22.638,00
28.297,51-33.957,00
37.730,01 - 45.276,00
47.162,51 - 56.595,00
26% 2.971,80
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
22.638,01-26.411,00
33.957,01 - 39.616,50
45.276,01 - 49.048,00
56.595,01 - 61.311,00
35.5% 4.057,65
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
26.411,01-32.070,50
39.616,50-43.963,00
49.048,00 - 54.822,00
61.311,01 - 66.027,50
46.5% 5.314,95
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
32.070,50-35.278,50
43.963,00-48.360,00
54.822,00-60.304,00
66.027,50-72.630,25
50% 5.715,00
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
35.278,50-38.806,00
48.360,00-53.196,00
60.304,00-66.334,50
72.630,25-79.893,00
55% 6.286,50
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
38.806,00-42.687,00
53.196,00-58.516,00
66.334,50-72.968,50
79.893,00-87.882,00
60% 6.848,00
samohrani roditelj
tročlano domaćinstvo
četvoročlano domaćinstvo
petočlano domaćinstvo
preko 42.687,00
preko 58.516,00
preko 72.968,50
preko 87.882,00
65% 7.429,50

Napomena: Učešće u ceni usluga, smanjuje se i za 20% po detetu, shodno čl. 28.stav 1. Pravilnika.


svidja vam se stranica?

prethodna strana | vrh strane  • SLIKA 
  • CRTEŽ Facebook

Twitter

Ja se ne razumem u politiku. Ali znam da noša najviše smrdi kad je puna.
-Mitar Mitrović-
  Prijatelji Portala:
Blenderi Srbija
Sling Marama
Pitanja i Odgovori


2005 © Copyright RoditeljPortal
Sva prava zadržana.