Nedelja 3

Kolika je Vaša beba?

U ovoj ranoj fazi vaše trudnoće embrion koji raste u vašem telu je veoma mali, to je u stvari grupa ćelija. Njegova veličina je oko 0.150 mm.

Koliki ste Vi?

U ovom trenutku vi i ne znate da ste trudni, pa nećete primetini nikakve promene na vašem telu.

Rast i razvoj Vaše bebe

Oplođena jajna ćelija (zigota) će plutajući u tečnosti jajovoda prvih nekoliko sati potpuno mirovati, a potom će krenuti njena neverovatna deoba, prvo u dve ćelije, potom u četiri, da bi u matericu došla 5 do 7 dana nakon oplodnje u grupi od 30-tak ćelija. Grupa ćelija se sada zove morula. Nakon četiri dana nastaje blastocista – grupa ćelija ispunjena tečnošću, koja ima otprilike stotinu ćelija. 3-7 dana nakon oplodnje blastocist će doći u matericu, nekoliko dana kružiti, a zatim se zakačiti za zid materice.

Kako se ponašati?

U trudnoći je jako bitno da unosite dovoljne količine folne kiseline. Skoro svaki lek koji koristite u toku trudnoće može da se odrazi na razvoj vaše bebe. Zato, porazgovarajte sa vašim doktorom o lekovima koje možete da koristite i onim lekovima koje bi ste morali da izbegavate.

Treća nedelja

Roditelj portal 2017 © Sva prava zadržana.